Begin schooljaar

Beste leerling, ouders

Op deze pagina vind je de nodige informatie van onze school terug om het schooljaar 2022-2023 vlot te starten:

INLICHTINGENFICHE INVULLEN

Vul hier de inlichtingenfiche in voor het komende schooljaar.

Begin schooljaar (nieuwe leerlingen)

Het is bijna zo ver. Op donderdag 1 september gaan jullie voor het eerst naar het middelbaar onderwijs. Jullie worden verwacht om 8.30 u op de speelplaats.

We zijn volop bezig om jullie komst voor te bereiden: ervoor zorgen dat jullie een warm onthaal zullen krijgen, dat jullie zo snel mogelijk de school leren kennen en nieuwe vrienden kunnen maken.

Om de eerste schooldag zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij speciaal voor onze eerstejaars een aangepast programma samengesteld. Zo kunnen jullie kennis maken met jullie nieuwe school en klasgenootjes.

De leerkrachten zullen de leerlingen verrassen met allerlei leuke activiteiten waarbij jullie centraal staan. Wat die activiteiten zullen zijn, verklappen we nog niet. Het moet nog een verrassing blijven.

Nuttige informatie

Om het schooljaar vlot te starten, delen we hieronder de algemene informatie mee omtrent de verschillende vakantiedagen, rapportuitreikingen en oudercontacten, regeling examens, werkboeken, facturatie en evenementen…

Meer informatie

Schoolbenodigdheden

Voor bepaalde lessen heeft uw zoon/dochter bepaalde materialen nodig zoals ringmappen, voorbladen, etc…Hieronder vind je de nodige informatie die uw zoon/dochter nodig heeft om het schooljaar te beginnen:

1ste graad – 1A

1ste graad – 2A

2de graad – 3A

2de graad – 4A

3de graad – 5A en 6A

Intake oudercontact

We danken u alvast voor het vertrouwen dat u stelt in onze school met de inschrijving van uw zoon/dochter voor het schooljaar 2022-2023. Om elkaar wat beter te leren kennen, wordt u vriendelijk uitgenodigd op donderdag 15 september in de mediatheek voor een kennismakingsavond. Tijdens deze avond kan u alle leerkrachten ontmoeten en kunnen de eerste indrukken en eventuele vragen reeds uitgewisseld worden.

Mocht u nu al een prangende vraag of opmerking hebben, kan u mij altijd contacteren op het telefoonnummer: 051 59 12 10.

Maaltijden

Tijdens het schooljaar begint de middagpauze om 13.10 u. en starten de lessen opnieuw om 14.05 uur.  Dat betekent dat de leerlingen ‘s middags een pauze hebben van 55 minuten, waarvan ze een goed halfuur kunnen gebruiken om te eten…

Maak je keuze voor de maaltijden bekend…DRUK HIER

Bekijk hier het menu

Meer informatie

Leer- en werkboeken en andere schoolbenodigdheden

In tegenstelling tot het lager onderwijs, is het middelbaar onderwijs niet kosteloos. De lagere school moet het didactisch materiaal voorzien voor de leerlingen en krijgt daarvoor extra middelen van de overheid. In het secundair onderwijs zijn dergelijke middelen niet voorzien en moeten wij onze kosten doorrekenen aan de ouders.

Voor meer info daaromtrent, aarzel niet om de school te contacteren. Wij helpen u verder.

De boeken worden door de ouders zelf besteld via Iddink. Tijdens de maand juni (of tijdens de inschrijving) kregen jullie van ons alle informatie om de boeken te bestellen via Iddink. Het is belangrijk dat je vóór maandag 4 juli de boeken bestelt, zodat je zeker weet dat je je schoolboeken voor de start van het schooljaar in huis hebt.

Meer informatie om te bestellen

Levensbeschouwelijke vakken

Bij de eerste inschrijving moet een keuze gemaakt worden tussen de cursus katholieke, protestantse, Israëlitische, islamitische, anglicaanse of orthodoxe godsdienst en de cursus niet-confessionele zedenleer.

Schoolreglement

Goeie afspraken maken goeie vrienden. Ook dat geldt voor onze school. Hieronder vind je het schoolreglement terug zodat er duidelijke richtlijnen zijn voor het komende schooljaar…

Meer informatie

Domeinreglement

Duidelijke informatie omtrent de werking van onze school aan de schoolpoort en de speelplaats.

Meer informatie

Huren locker

Tijdens het schooljaar krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een en ander in een persoonlijke “locker” (een opbergkastje voor multifunctioneel gebruik) op te bergen. Voordeel: minder zware boekentassen en een lichtere belasting van de rug.

We gebruiken hiervoor lockers die kunnen afgesloten worden met een hangslot. De huurprijs bedraagt € 15, te betalen via de schoolfactuur. De leerlingen zorgen zelf voor een hangslot. We adviseren voor de veiligheid om een cijferslot te gebruiken. Wie toch kiest voor een hangslot met sleutel geeft in een gesloten omslag een dubbel in bewaring op het leerlingensecretariaat (handig bij verlies of thuis vergeten).

Deontologische code smartschool

Op onze school maken we gebruik van het digitaal schoolplatform Smartschool. Hieronder vind je duidelijk richtlijnen en afspraken omtrent het gebruik van dit digitale schoolplatform.

Meer informatie

Avondstudie en/of huiswerkbegeleiding

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen gebruik maken van de avondstudie. Deze wordt steeds georganiseerd van 15.45 tot 17.00. (vrijdagavond tot 16.35)

Als uw zoon/dochter in de studie aanwezig is dan krijgt hij/zij telkens een stempel in de schoolagenda. Als uw zoon/dochter toch eens vroeger de school mag verlaten, gelieve ons dan te verwittigen via een bericht in Smartschool, telefonisch of met een nota in de schoolagenda.

Afhankelijk van het lessenrooster is er de mogelijkheid om huiswerkbegeleiding te volgen, telkens van 15.45 u. tot 16.35 u. Ook deze aanwezigheid wordt bevestigd door een stempel in de agenda.

Studie is op vrijwillige en zelfstandige basis. In de huiswerkbegeleiding is er ondersteuning.

Wielerwedstrijd

Door de organisatie van een wielerwedstrijd zullen alle lessen op donderdag 8 september eindigen om 14.30 u., dit om de maximale veiligheid van onze leerlingen te waarborgen.

Brief wielerwedstrijd informatie

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt op vrijdag 16 september in het Da Vinci Atheneum. Er is een mogelijkheid voorzien om uw kind, eventueel samen met broer en/of zus, te laten fotograferen. Gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen via een smartschoolbericht. Deze familiefoto’s worden in De Lettertuin genomen.

Brief schoolfotograaf informatie