Biotoopstudie versie COVID-19

De COVID-versie van een biotoopstudie.
In de les natuurwetenschappen hebben de leerlingen van het eerste jaar gewerkt met verschillende meetinstrumenten waaronder een thermometer, lichtmeter, anemometer, geluidsmeter en barometer. Ze bepaalden eveneens de bodemhardheid en de bodemtemperatuur en gingen op zoek naar bodemdiertjes. Dit keer niet op verplaatsing, maar op ons eigen schooldomein.
Alles werd op foto vastgelegd, zodat ze in de vakantie nog wat kunnen nagenieten tijdens het verwerken van de gegevens. Het was alvast een geslaagde en leerrijke les.