Christal Clear in STEM 2A

Voor het project Cristal Clear in het tweede jaar STEM, gingen de leerlingen aan de slag met verschillende scheidingstechnieken. Zo analyseerden we eerst enkele stoffen, om ze daarna te onderwerpen aan verschillende scheidingstechnieken zoals zeven, bezinking, opslorping, indamping, etc… Dit als voorbereiding voor het maken van een waterzuiveringsinstallatie.