Games ontwikkelen hoort er ook bij…

Na het werken in 3D gingen we met onze leerlingen van het eerste STEM aan de slag met game development. In de eerste lessen startten we met het programmeren van enkele eenvoudige spelletjes. De basis van het programmeren wordt hier gelegd. Programmeren stimuleert het logisch denken en laat onze leerlingen excelleren. Programmeren komt ook in de volgende jaren aan bod, zodat we het probleemoplossend denkvermogen van de leerlingen laten groeien. En wees eerlijk, wie zou later niet graag zijn eigen spel kunnen ontwerpen. Onze leerlingen hadden er in elk geval zin in. #samengroot(s)worden