Hoe gaat het er aan toe in de gevangenis

In de derde graad kwam een moreel consulent uit het gevangeniswezen uitleg geven over zijn job. De leerlingen kregen informatie over hoe het er aan toegaat in de gevangenis en speelden ook een inlevingsspel.