Iedereen leest

Tijdens de Voorleesweek, een initiatief van Iedereen Leest, gingen de leerlingen van de derde graad voor het vak Nederlands op bezoek in de klassen van de Talententuin om aan boekpromotie te doen. Ze kozen een boek dat ze zelf leuk vonden toen ze die leeftijd hadden en lazen expressief een fragment voor. Hiermee willen de leerlingen aantonen dat lezen tof kan zijn en hen zo aanzetten tot lezen. #detalententuin #voorleesweek2019 #iedereenleest