Meertaligheid

Wat is CLIL?

CLIL staat voor Content Language Integrated Learning en is in het Vlaamse onderwijslandschap aan een snelle opmars bezig.

Als eerste en enige GO!-school in de regio bieden wij verschillende vakken aan in het Frans en het Engels.

Immers, uit wetenschappelijke studies is gebleken dat leerlingen die een zaakvak, vb. wiskunde of economie, in een andere taal aangeboden krijgen, tal van voordelen ondervinden:

– Het gemiddelde niveau van de klas gaat omhoog.
– De taalvaardigheid van de leerlingen verbetert.
– De leerstof van het vak zelf wordt herhaald, waardoor de leerling die zaken nog eens kan herhalen.
– De leerlingen zijn beter in staat om probleemoplossend te kunnen werken.
– De leerlingen maken meer taalwinst binnen het vak Frans en Engels en voelen zich zekerder om de taal toe te passen.

Een leerling getuigt:

“Ik kon ook niet zo goed Frans in het vijfde en zesde. Maar nu is dat toch anders: in de CLIL-lessen lukt het Frans me precies beter, en dan voel ik dat ik in de Franse les zelf ook vooruitga.”

Het Da Vinci Atheneum biedt volgende CLIL-vakken aan:

  • 2u herhaling wiskunde in het Frans in de richting 1A Edusport
  • 2u ondernemen en media in het Engels in de richtin 1A Talentenmodules.

In deze vakken krijgen de leerlingen les van twee leerkrachten, waardoor de les ook steeds in het Nederlands kan gevolgd worden, naast het Engels.

  • 2u Art (kunst, cultuur) in het Frans in de richting 1A Talentenmodule.
    In dit vak krijgen de leerlingen les van twee leerkrachten, waardoor de les ook steeds in het Nederlands kan gevolgd worden, naast het Frans.
  • 1u economie in het Engels in de richting 2A.