Onderzoek in natuurwetenschappen

“Waaruit zijn suiker en gedestilleerd water opgebouwd?” Een onderzoeksvraag waarbij de leerlingen zelf aan de slag gingen in de les natuurwetenschappen. Tijdens het experiment werden de verschillende stappen van de wetenschappelijke onderzoeksmethode doorlopen: hypothese, benodigdheden, werkwijze, waarneming, besluit en reflectie.