Onze visie

Het Da Vinci Atheneum – Samen GROOT(s) worden!

Op het Da Vinci Atheneum is iedereen welkom. Jonge mensen die optimaal willen voorbereid worden op de wereld van morgen zijn bij ons aan het juiste adres!

Bij ons in het Da Vinci Atheneum kunnen jullie  kennismaken met een uniek aanbod. Wij zijn de enige school in de regio die echt samen met onze leerlingen op zoek gaat naar hun talenten en interesses. Onze jongens en meisjes kunnen die talenten ten volle ontplooien bij ons  op school en zij kunnen hun interesses verder uitdiepen.

Wij ondersteunen je om via een persoonlijk traject tot een sterke en juiste studiekeuze te komen, zodat je niet in het befaamde watervalsysteem zou terechtkomen.  Bij ons op school leer je jezelf beter kennen, waardoor je voor jezelf betere keuzes kunt maken voor je eigen toekomst.

In de eerste graad kun je echt je talenten en interesses ontdekken in de richting Talentenmodules. De sportievelingen onder jullie, kunnen 4u toptraining basket- of voetbal (Edubasket/Edufoot) combineren met het gewone onderwijs, dit zowel in de A- als B-stroom. Je krijgt er les van gediplomeerde A-trainers en je wordt er gevolgd door eersteklassers BC Oostende (basket) en KV Oostende (voetbal). Dankzij een nauwe samenwerking met onze zusterschool het Koninklijk Atheneum Pegasus te Oostende, kunnen we Edusport vanaf 1 september 2017 ook in Koekelare op onze campus aanbieden.

In de tweede graad bieden wij de breedste ASO-richting aan die er bestaat.

In economie-wetenschappen-wiskunde krijg je een ruim aanbod van deze drie verschillende opties. Dat stelt je in staat om ook hier weer een juiste keuze voor je toekomst te kunnen maken. Eveneens in het 3de en 4de jaar bieden wij ASO humane wetenschappen aan. Als je meer interesse hebt in de zachte wetenschappen: psychologie, onderwijskunde, sociologie,…, dan is dit misschien wel jouw ding.

Nieuw vanaf volgende schooljaar, bieden wij als enige middelbare school in Koekelare het 5de en 6de ASO aan die een mooi vervolg bieden op het 4de jaar ASO. Kortom, op onze campus kun je tot je 18de terecht.

Naast ons uniek aanbod van Edusport en een derde graad ASO in Koekelare, zijn wij sinds dit jaar gestart met het aanbieden van zaakvakken, zoals wiskunde of economie, in een andere taal. Deze onderwijsmethode heet CLIL (Content Language and Integrated Learning).

Een uurtje wiskunde, kunst en expressie of economie wordt gegeven in respectievelijk het Frans of het Engels.

Wij vinden meertaligheid heel belangrijk en we willen onze leerlingen CLIL aanbieden om hun opleiding nog beter te maken. Door CLIL gaat zowel de beheersing van de vreemde taal, de kennis van het zaakvak als het probleemoplossend denken van de leerling erop vooruit.

In een steeds meer gedigitaliseerde wereld kiest het Da Vinci Atheneum resoluut voor een doordacht gebruik van ICT en het bijbrengen van de nodige portie mediawijsheid, zodat jij later zonder problemen je weg kunt vinden in de moderne wereld.

De iPad heeft ondertussen al sinds 2012 zijn weg gevonden tot in de klas bij ons. Wij waren de eerste school in de regio om met dit iPad-project te beginnen. iPads helpen de leerkrachten om op een moderne manier les te geven aangepast aan de leefwereld van de leerlingen en de tablets kunnen eveneens ingezet worden in de ondersteuning van leerlingen met leerstoornissen. Zowat alle klassen beschikken over draadloos internet en een digitaal bord en de leerlingen kunnen steeds terecht in ons Open Leer Centrum waar zij voor, tijdens en na school terecht kunnen om studeer- of opzoekingswerk te kunnen verrichten. Tweemaal per week kunnen de leerlingen huiswerkbegeleiding volgen, dit bovenop de dagelijkse studie. Indien nodig, voorzien leekrrachten extra lessen voor jou of staat onze leerlingenbegeleider je bij als je het wat moeilijker hebt.

De digitalisering trekken we ook door tot thuis bij de leerling en de ouders via ons digitaal schoolplatform Smartschool. Leerkrachten en leerlingen, maar ook de ouders, kunnen via dit kanaal met elkaar communiceren. De leerkrachten kunnen extra oefeningen of een persoonlijke begeleiding voorzien via Smartschool. Op dit platform kunnen de ouders ook de evolutie van de cijfers per vak opvolgen. Zo zullen er nooit verrassingen ontstaan op een oudercontact. Speciaal voor de ouders voorzien wij telkens aan het begin van het schooljaar een infoavond over het reilen en zeilen van de school en kunnen de ouders zich bijscholen in het gebruik van Smartschool.

Het Da Vinci Atheneum wil de leerlingen ook laten kennismaken met de wereld buiten de school. Geregeld worden er didactische uitstappen georganiseerd en om de twee jaar gaan de leerlingen op gwp (geïntegreerde werkperiode). Dit is een meerdaagse projectweek. De eerste graad blijft in het binnenland (vb. De Kempen), terwijl de tweede en de derde graad naar het buitenland trekken: in 2015 was dit zelfs een inleefreis naar Rio De Janeiro!

Via projecten rond vb. kansarmoede, milieu, sport en gezondheid willen we jullie mee helpen vormen tot goede burgers van morgen.

Op verschillende momenten van het schooljaar dagen we jullie uit om te ondernemen en om creatief te zijn. Onze leerlingenraad wordt dan gevraagd om vb. zelf een kerstmarkt te organiseren of om een themadag na de examens in juni in elkaar te steken. Activiteiten voor en door de leerlingen dragen bij tot het welbevinden van elk van onze leerlingen.

Wij zijn ervan overtuigd dat je pas goede schoolresultaten kunt behalen als je je goed in je vel voelt. Daarom is het voor ons immens belangrijk dat elke leerling zich wel in zijn/haar vel voelt. Een persoonlijk contact, extra hulp via huiswerkbegeleiding en een echt thuisgevoel moeten daartoe bijdragen.

Het Da Vinci Atheneum is een zorgzame school die haar leerlingen uitdaagt om telkens beter te worden en om zichzelf beter te leren kennen. Wij willen er naartoe streven dat de leerlingen fier kunnen zijn op zichzelf na hun schoolcarrière bij ons. Kortom, onze slogan luidt niet voor niets: “Samen GROOT(s) worden! School lopen tot 18 jaar en ondertussen zichzelf en anderen verbazen.

Tot binnenkort op het Da Vinci Atheneum?