Onze visie

Onze visie 2023

Het Da Vinci Atheneum – Samen GROOT(s) worden!

Op het Da Vinci Atheneum is iedereen welkom. Jonge mensen die optimaal willen voorbereid worden op de wereld van morgen zijn bij ons aan het juiste adres! Bij ons in het Da Vinci Atheneum gaan we samen met de leerlingen op zoek naar hun talenten en interesses. Onze jongens en meisjes kunnen die talenten bij ons ten volle ontplooien en hun interesses verder uitdiepen.

Wij ondersteunen jou om via een persoonlijk traject tot een sterke en juiste studiekeuze te komen. We voorkomen dat je door gebrek aan begeleiding in een watervalsysteem verstrikt raakt en spreken niet in termen van ‘hoge’, ‘zware’ of ‘betere’ studierichtingen, maar zoeken welke richting bij jouw talenten past. Bij ons op school leer je jezelf beter kennen, waardoor je voor jezelf betere keuzes kunt maken, want het gaat tenslotte om jouw toekomst.

EEN BREED AANBOD

In het eerste jaar kun je echt je talenten en interesses ontdekken in de Talentenmodules. Hier laten we jou proeven van de lessen Mens en Maatschappij. Het gaat hier om thema’s zoals bijvoorbeeld geestelijke en lichamelijke gezondheid, EHBO, ergonomie en nog veel meer. Daarnaast dompelen we je onder in de wereld van ICT & Media waarin je een basisopleiding krijgt omtrent het gebruik van je laptop en kennis maakt met alle verschillende aspecten van beeld, geluid en vorm. De leerlingen kunnen hun interesses nog verbreden of verdiepen door een paar uurtjes per week STEM/IT, Omnisport of Latijn te volgen.

In het tweede jaar kunnen ze zich verder verdiepen in Moderne talen – Wetenschappen of Stem – Wetenschappen. In beide opties worden de wetenschappen wekelijks ook een uurtje als CLIL-vak (Content Language and Integrated Learning) aangeboden. Hier herhalen de leerlingen de geziene leerstof in het Engels. Door CLIL gaat zowel de beheersing van de vreemde taal, de kennis van het zaakvak als het probleemoplossend denken van de leerling erop vooruit. In de optie Moderne Talen maken de leerlingen kennis met een extra moderne vreemde taal: het Spaans. Daarnaast kunnen de leerlingen ook kiezen om zich verder in de klassieke talen te verdiepen en kiezen voor de optie  Klassieke Talen – Latijn & Grieks. Doordat we de eerste graad zo breed mogelijk houden, kunnen de leerlingen hierna alle richtingen uit, maar maken ze wel een onderbouwde keuze op basis van hun eigen ervaringen.

In de tweede graad bieden wij als doorstroomrichting zowel economische als humane wetenschappen aan. Wie interesse heeft in alles wat met het financiële, producent, consument en de bedrijfswereld te maken heeft komt hier aan zijn of haar trekken. Voorzien van de nodige uren wiskunde en economie biedt de richting economische wetenschappen je de nodige basis om je later te laten kiezen uit de verschillende economische richtingen in de derde graad.

Wie meer voelt voor de zachte wetenschappen en interesse heeft in sociologie, psychologie, kunst, filosofie en alles waarbij de mens centraal staat, kan zich uitleven in de richting humane wetenschappen. De algemene vakken in combinatie met het specifieke gedeelte van deze richting geven je een stevige basis voor de vervolgrichting in de derde graad.

Op basis van hun interesses en talenten kunnen de leerlingen in de tweede graad kiezen voor extra wetenschappen, informatica of Spaans.

Als enige middelbare school in Koekelare bieden wij een derde graad doorstroom aan. Op onze campus kun je dus tot je 18de  terecht. De lessen aangeboden in de humane wetenschappen zorgen er voor dat onze leerlingen zich via verdere studies kunnen specialiseren in psychologie, sociologie, ethiek, maatschappelijk werk, pedagogie, kunstwetenschappen en nog zo veel meer. We bieden de leerlingen ook de optie om een extra uur Spaans of economie te volgen. Dit is niet verplicht, maar komt zeker van pas bij verdere studies. In de toekomst hopen wij om ook deze graad verder uit te breiden.

VERNIEUWEND, MAAR MET DE VOETJES OP DE GROND

Ons pedagogisch concept is dus goed doordacht. Wij volgen de nieuwe leerplannen stipt op en regelmatig passen wij onze methodes aan nieuwe inzichten aan. Maar vernieuwen omdat het hip is, een trend is of goed staat in de krant, daar doen wij niet aan mee. Onze leerlingen zijn geen proefkonijnen. We passen ons enkel aan daar waar bewezen is dat de vernieuwing meer leerwinst voor de leerling opbrengt. Wij zorgen er voor dat we de trein niet missen, maar ook dat we de juiste trein nemen en niet overhaast opstappen.

In een steeds meer gedigitaliseerde wereld krijgen onze leerlingen allemaal de kans om een laptop te huren aan een zeer democratische prijs, maar daarnaast kiest het Da Vinci Atheneum ook op dat vlak voor een doordacht gebruik van ICT en het bijbrengen van de nodige portie mediawijsheid, zodat onze studenten zonder problemen hun weg vinden in de moderne wereld. In elke richting bieden wij onze leerlingen de mogelijkheid om goed te leren omgaan met hun laptop en alle facetten ervan. Een werkgroep ICT zorgt ervoor dat de middelen op een duurzame manier worden aangewend. Wij gaan niet overhaast te werk en zorgen dat de digisprong voor iedereen op school een vooruitgang inhoudt. Zowat alle klassen beschikken intussen over draadloos internet en een digitaal bord en de leerlingen kunnen nog steeds terecht in ons Open Leer Centrum waar zij voor, tijdens en na school terecht kunnen om studeer- of opzoekingswerk te verrichten.

De digitalisering trekken we ook door tot thuis bij de leerling en de ouders via ons digitaal schoolplatform Smartschool. Leerkrachten en leerlingen, maar ook de ouders, kunnen via dit kanaal met elkaar communiceren. De leerkrachten kunnen extra oefeningen of een persoonlijke begeleiding voorzien via Smartschool. Op dit platform kunnen de ouders ook de evolutie van de resultaten per vak opvolgen. Zo zullen er nooit verrassingen ontstaan op een oudercontact.

EXTRA BEGELEIDING

Tweemaal per week kunnen de leerlingen huiswerkbegeleiding volgen, dit bovenop de dagelijkse avondstudie. Indien nodig staat onze leerlingenbegeleider je bij als je het wat moeilijker hebt. In het eerste jaar worden er in het lessenrooster 2 lesuren (1u voor taal en 1u voor wetenschappen en wiskunde) voorzien om te remediëren waar nodig, maar ook om de kennis van de leerlingen te verbreden of te verdiepen onder de vorm van verschillende projecten. In het tweede jaar voorzien we hiervoor ook 1 lesuur per week.

Wij zijn ervan overtuigd dat je pas goede schoolresultaten kunt behalen als je je goed in je vel voelt. Daarom is het voor ons immens belangrijk dat elke leerling kan zijn wie hij/zij is. Wij verwachten dat iedereen zich verdraagzaam en respectvol leert opstellen ten opzichte van zijn medemensen. Een persoonlijk contact, extra hulp via onder andere huiswerkbegeleiding en een echt thuisgevoel moeten bijdragen tot een veilig en warm gevoel op school.

DICHT BIJ DE OUDERS

Wij vinden een nauw contact met de ouders zeer belangrijk. Aan het begin van het schooljaar organiseren wij telkens een infoavond over het reilen en zeilen van de school en kunnen de ouders zich bijscholen in het gebruik van Smartschool. We plannen voldoende oudercontacten in. Zo maken wij tijd om hen te informeren over hun kind en eventuele vragen te beantwoorden. Naast deze formele momenten organiseren wij ook heel wat activiteiten waar ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen samenkomen. Maar ook daarnaast kunnen ouders altijd bij ons terecht.

Sinds kort is er ook een ouderwerking op school. Zij zetten zich in voor alle leerlingen en ondersteunen waar mogelijk. Zij vormen een direct aanspreekpunt voor de directie en brengen ouders samen.

PROEVEN VAN DE WERELD

Het Da Vinci Atheneum wil de leerlingen ook laten kennismaken met de wereld buiten de school. Geregeld worden er didactische uitstappen georganiseerd, omdat het soms duidelijker is voor de leerlingen om het te zien, te proeven en te voelen in plaats van het uit een cursus af te leiden. Elk jaar gaan de leerlingen van de eerste graad op teambuilding in het begin van het schooljaar. Het  eerste jaar verblijft 3 dagen in De Panne. Het tweede jaar trekt naar Ieper waar zij vooral werken rond het thema WOI.

Om de twee jaar gaan de leerlingen van de tweede en derde graad op gwp (geïntegreerde werkperiode). De bezoeken van de tweede graad aan London en Parijs waren alvast een groot succes. De derde graad ging Rome en Athene verkennen. Via aparte projecten willen we onze leerlingen helpen vormen tot goede burgers van morgen. Op verschillende momenten van het schooljaar dagen we hen uit om te ondernemen en om creatief te zijn. Zo organiseert de derde graad jaarlijks een tienerfuif voor onze tienerschool. Onze leerlingenraad organiseert een themadag na de examens in juni, zodat het schooljaar op een leuke manier kan worden afgerond. Activiteiten voor en door de leerlingen dragen bij tot het welbevinden van elk van onze leerlingen.

Het Da Vinci Atheneum is een kleine, warme en zorgzame school die haar leerlingen uitdaagt om telkens beter te worden en om zichzelf beter te leren kennen. Wij willen er naartoe streven dat de leerlingen fier kunnen zijn op zichzelf na hun schoolcarrière bij ons.

Kortom, onze slogan luidt niet voor niets: “Samen GROOT(s) worden! School lopen tot 18 jaar en ondertussen zichzelf en anderen verbazen? Bij ons ben je van harte welkom.