studieaanbod

: CLIL : NIEUW

EERSTE GRAAD

EERSTE JAAR

A-STROOM

In het eerste jaar vormt de studierichting 1A Talentenmodules de ideale weg om jezelf beter te leren kennen. Samen met jou gaan we op “reis” door een aantal belangstellingsgebieden. Elke leerling krijgt de kans deze te verkennen. Wij dagen je uit om bij jezelf je eigen TALENTEN en INTERESSES te ontdekken. Na deze reis zal je beter in staat zijn om een weldoordachte, duidelijke en correcte studiekeuze voor later te maken.
De talentenmodules zijn: Digital art & media | Mens en maatschappij | STEM / IT | EduSport | Klassieke talen - Latijn
Twee van deze modules, namelijk ‘Digital Art & media’ en ‘Mens en maatschappij’, behoren sowieso tot de lessentabel.

Voor de derde module kan je vrij kiezen uit :

OPTIE 1
STEM & IT

     +Digital art & Media
     +Mens en Maatschappij
MEER INFORMATIE

OPTIE 2
OPTIE Edusport

     +Digital art & Media
     +Mens en Maatschappij
MEER INFORMATIE

OPTIE 3
OPTIE Klassieke talen - Latijn

     +Digital art & Media
     +Mens en Maatschappij
MEER INFORMATIE

TWEEDE JAAR

A-STROOM

BASISVORMING: Ons pakket vertrekt in het tweede jaar opnieuw vanuit de basisvorming waarin de leerlingen een uitgebreide waaier leervakken krijgen die een grondige observatie en oriëntering mogelijk maken. Economische en financiële geletterdheid, alsook burgerschap maken deel uit van de basisvorming.
Naast de basisvorming kunnen leerlingen kiezen uit een BASISOPTIE [5u]. Wij bieden op onze school drie basisopties aan.
Leerlingen kunnen kiezen uit MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN | STEM - WETENSCHAPPEN | KLASSIEKE TALEN - LATIJN & GRIEKS
Naast de keuze van een eigen basisoptie krijgen de leerlingen ook nog de kans om hun eigen interesses te verkennen.
Ze maken hiervoor hun keuze uit twee verkenningstrajecten. TRAJECT OMNISPORT [2u]| TRAJECT ECONOMIE [2u]

BASISOPTIE
MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN

MEER INFORMATIE

BASISOPTIE
STEM - WETENSCHAPPEN

MEER INFORMATIE

BASISOPTIE
Klassieke talen OPTIE Latijn & Grieks

MEER INFORMATIE

TWEEDE GRAAD

DERDE JAAR

ASO

In de tweede graad kunnen leerlingen kiezen uit twee richtingen. Deze richtingen zijn doorstroomrichtingen en bieden een brede algemene basisvorming aan. Het bereidt de leerlingen uitsluitend voor op verdere studies.

Economische Wetenschappen

MEER INFORMATIE

Humane Wetenschappen

MEER INFORMATIE

VIERDE JAAR

ASO

In de tweede graad kunnen leerlingen kiezen uit twee richtingen. Deze richtingen zijn doorstroomrichtingen en bieden een brede algemene basisvorming aan. Het bereidt de leerlingen uitsluitend voor op verdere studies

Economie-Wetenschappen

MEER INFORMATIE

Humane Wetenschappen

MEER INFORMATIE

DERDE GRAAD

VIJFDE JAAR

ASO

In de derde graad kunnen leerlingen kiezen voor de richting Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

MEER INFORMATIE

ZESDE JAAR

ASO

In de derde graad kunnen leerlingen kiezen voor de richting Humane wetenschappen

Humane wetenschappen

MEER INFORMATIE