studieaanbod

: CLIL : NIEUW

EERSTE GRAAD

EERSTE JAAR

A-STROOM

In het eerste jaar vormt de studierichting 1A Talentenmodules de ideale weg om jezelf beter te leren kennen. Samen met jou gaan we op “reis” door een aantal belangstellingsgebieden. Elke leerling krijgt de kans deze te verkennen. Wij dagen je uit om bij jezelf je eigen TALENTEN en INTERESSES te ontdekken. Na deze reis zal je beter in staat zijn om een weldoordachte, duidelijke en correcte studiekeuze voor later te maken.
De talentenmodules zijn: ICT & media | Mens en maatschappij | STEM / IT | Omnisport | Klassieke talen - Latijn
Twee van deze modules, namelijk ‘ICT & media’ en ‘Mens en maatschappij’, behoren sowieso tot de lessentabel.

Voor de derde module kan je vrij kiezen uit :

OPTIE 1
STEM & IT

     +ICT & Media
     +Mens en Maatschappij
MEER INFORMATIE

OPTIE 2
OPTIE OMNISPORT

     +ICT & Media
     +Mens en Maatschappij
MEER INFORMATIE

OPTIE 3
OPTIE Klassieke talen - Latijn

     +ICT & Media
     +Mens en Maatschappij
MEER INFORMATIE

TWEEDE JAAR

A-STROOM

BASISVORMING: Ons pakket vertrekt in het tweede jaar opnieuw vanuit de basisvorming waarin de leerlingen een uitgebreide waaier leervakken krijgen die een grondige observatie en oriëntering mogelijk maken. Economische en financiële geletterdheid, alsook burgerschap maken deel uit van de basisvorming.
Naast de basisvorming kunnen leerlingen kiezen uit een BASISOPTIE [5u]. Wij bieden op onze school drie basisopties aan.
Leerlingen kunnen kiezen uit MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN | STEM - WETENSCHAPPEN | KLASSIEKE TALEN - LATIJN & GRIEKS

BASISOPTIE
MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN

MEER INFORMATIE

BASISOPTIE
STEM - WETENSCHAPPEN

MEER INFORMATIE

BASISOPTIE
Klassieke talen OPTIE Latijn & Grieks

MEER INFORMATIE

TWEEDE GRAAD

DERDE JAAR

ASO

In de tweede graad kunnen leerlingen kiezen uit twee richtingen. Deze richtingen zijn doorstroomrichtingen en bieden een brede algemene basisvorming aan. Het bereidt de leerlingen uitsluitend voor op verdere studies.

Naast een keuze voor Humane Wetenschappen of Economische Wetenschappen kiezen de leerlingen vanaf het 3de jaar ook voor een complementair gedeelte van 2u/week. Ze kunnen ofwel kiezen voor Informatica en Spaans ofwel voor Extra Wetenschappen (fysica en chemie)

Economische Wetenschappen


      Complementair gedeelte:
      Informatica [1u] + Spaans [1u] OF
      Fysica [1u] + Chemie [1u]
      MEER INFORMATIE

Humane Wetenschappen


      Complementair gedeelte:
      Informatica [1u] + Spaans [1u] OF
      Fysica [1u] + Chemie [1u]
      MEER INFORMATIE

VIERDE JAAR

ASO

In de tweede graad kunnen leerlingen kiezen uit twee richtingen. Deze richtingen zijn doorstroomrichtingen en bieden een brede algemene basisvorming aan. Het bereidt de leerlingen uitsluitend voor op verdere studies

Naast een keuze voor Humane Wetenschappen of Economische Wetenschappen kiezen de leerlingen vanaf het 3de jaar ook voor een complementair gedeelte van 2u/week. Ze kunnen ofwel kiezen voor Informatica en Spaans ofwel voor Extra Wetenschappen (fysica en chemie)

Economie-Wetenschappen


      Complementair gedeelte:
      Informatica [1u] + Spaans [1u] OF
      Fysica [1u] + Chemie [1u]
      MEER INFORMATIE

Humane Wetenschappen


      Complementair gedeelte:
      Informatica [1u] + Spaans [1u] OF
      Fysica [1u] + Chemie [1u]
      MEER INFORMATIE

DERDE GRAAD

VIJFDE JAAR

ASO

In de derde graad kunnen leerlingen kiezen voor de richting Humane wetenschappen
Naast de keuze voor Humane wetenschappen kiezen de leerlingen ook nog een optioneel gedeelte van 1 uur. Hier kunnen ze kiezen uit Economie of Spaans

Humane wetenschappen


      Optioneel gedeelte:
      Economie [1u] OF
      Spaans [1u]
      MEER INFORMATIE

ZESDE JAAR

ASO

In de derde graad kunnen leerlingen kiezen voor de richting Humane wetenschappen
Naast de keuze voor Humane wetenschappen kiezen de leerlingen ook nog een optioneel gedeelte van 1 uur. Hier kunnen ze kiezen uit Economie of Spaans

Humane wetenschappen


      Optioneel gedeelte:
      Economie [1u] OF
      Spaans [1u]
      MEER INFORMATIE