Qui est-ce?

Deze week zagen de klassen uit het eerste jaar de leerstof omtrent “la question sans mot interrogatif” of de vraagzin zonder vraagwoord. Na het aanleren van de theorie en het oplossen van de oefeningen, werd de leerstof in 1AL en 1ATM nog verder ingeoefend aan de hand van het spel “Qui est-ce?” (= Wie is het?).