Schilderen zoals een echte Van Gogh

Op vrijdag 6 december kwamen de leerlingen van het 5de leerjaar een les PO volgen. De voorbereiding voor deze les kregen de leerlingen tijdens de voormiddag van juf Emma. Aan de hand van de kunstenaar Van Gogh moesten de leerlingen omschrijven wat ze zagen en hoe er geschilderd was. Zo ontdekten ze samen de ‘streepjestechniek’. Ook leerden ze over de verschillende soorten kleurcontrasten. In de namiddag mochten de leerlingen die techniek zelf leren toepassen in het PO-lokaal van het Da Vinci Atheneum. Ze ondervonden dat dit niet zo eenvoudig was als ze eerst hadden gedacht.