Soep voor Bednet

Vandaag verkocht de leerlingenraad tomatensoep voor Bednet. Leerlingen en leerkrachten konden tijdens de speeltijd genieten van een warm kopje soep voor slechts 1 euro. Graag wil de leerlingenraad dan ook Katrien Dewulf bedanken voor het schenken van deze soep. Door haar goed hart en de gevulde maagjes van onze leerlingen en leerkrachten zamelde de leerlingenraad 32 euro in! #samensoepdrinkenvoorhetgoededoel #Bednet