STEM, digitaliseren van onze meetresultaten

In functie van het eerste STEM project, de gezondheidsindex, gingen de leerlingen vandaag aan de slag om de meetresultaten van de vorige week te digitaliseren en ook grafisch voor te stellen. Voor velen een eerste ervaring met het elektronisch rekenblad Excel. De gegevens werden mooi genoteerd in de verschillende rijen en kolommen. Daarna werden enkele gemiddeldes berekend en grafisch voorgesteld. Elk van onze ‘stemmers’ slaagden in hun opdracht en achteraf konden we de nodige conclusies trekken: de gemiddelde jongen is groter dan het gemiddelde meisje…in het tweede jaar van het secundair onderwijs dan toch…