TEAM

Maak kennis met het TEAM van Da Vinci Atheneum Koekelare

Dit team zorgt voor een goede ondersteuning en begeleiding van uw zoon of dochter.
Laten we hen even aan u voorstellen:

Directeur Leerlingensecretariaat Onthaal
Economaat
. . .
Economie Lichamelijke opvoeding
Omnisport
TM Mens en Maatschappij
Wetenschappen
Natuurwetenschappen
Wiskunde
. . .
Biologie
Fysica
Chemie
Techniek Protestantse godsdienst
. . .
 
Cultuur – en gedragswetenschappen
Gedrags – en sociale wetenschappen
Kunstbeschouwing
Filosofie (+sem)
Media
Niet-confessionele zedenleer Katholieke godsdienst
. . .
Informatica & C.A. Informatica
STEM & STEM-IT
ICT-coördinator
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Economie & Economie CLIL
Economie en financiële geletterdheid
Engels
Geschiedenis
. . .
Aardrijkskunde
Cultuurwetenschappen
Gedragswetenschappen
Geschiedenis
Frans Burgerschap
Nederlands
Leerlingenbegeleiding
Leerlingensecretariaat
. . .
STEM
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Plastische opvoeding
TM Digital Arts
Leren Leren
Huiswerkbegeleiding
Klassieke Talen
Latijn
. . .
Muziekale opvoeding Leerlingensecretariaat