TEAM

Maak kennis met het TEAM van Da Vinci Atheneum Koekelare

Dit team zorgt voor een goede ondersteuning en begeleiding van uw zoon of dochter.
Laten we hen even aan u voorstellen:

Directeur Leerlingensecretariaat Onthaal
Economaat
. . .
Economie
Economische & Financiële geletterdheid
Lichamelijke opvoeding
Omnisport
TM Mens en Maatschappij
Natuurwetenschappen
Techniek
Natuurwetenschappen
Wiskunde
. . .
Biologie
Fysica
Chemie
Natuurwetenschappen
Wetenschappen
Rooms Katholieke Godsdienst Protestantse godsdienst
. . .
Gedrags – en cultuur wetenschappen
Communicatiewetenschappen
Kunstbeschouwing
Filosofie
Niet-confessionele zedenleer
Gedragswetenschappen
Cultuurwetenschappen
Orthodoxe Godsdienst
. . .
Toegepaste Informatica
Informaticawetenschappen
ICT & MEDIA
STEM & STEM-IT
ICT-coördinator
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Spaans
Frans
. . .
Nederlands
Engels
Frans Burgerschap
Nederlands
Engels
Leerlingenbegeleiding
. . .
Natuurwetenschappen
Wiskunde
Plastische opvoeding
Artistieke vorming
Huiswerkbegeleiding
Klassieke Talen
Latijn
. . .
. . .

LEDEN SCHOOLRAAD

. . .
KAROLINE LANSENS
Directeur
SVEN TOURNOIJ
Rechtstreeks verkozen
personeelslid
ALAN VANDEPUTTE
Rechtstreeks verkozen
personeelslid
. . .
BJORN TANGHE
Rechtstreeks verkozen
personeelslid
LIESBETH DE STICKERE
Rechtstreeks verkozen
ouder
. . .
KAREN VERHOLLEMAN
Rechtstreeks verkozen
ouder
SERGE VANHOUTTE
Gecoöpteerd
(Voorzitter)
RIA VANNIEUWKERKE
Gecoöpteerd
. . .