Tweede jaar STEM onderzoekt de gezondheidsindex van onze leerlingen

In het tweede jaar STEM gingen we van start met een eerste onderzoeksopdracht. We gingen na hoe het gesteld is met de gezondheidsindex van onze leerlingen. We lieten hen, op basis van hun lengte en gewicht, berekeningen uitvoeren om deze daarna grafisch weer te geven. We gingen op zoek naar het gemiddelde gewicht en de gemiddelde grootte van een leerling in het tweede leerjaar S.O. en stelden daarna de vergelijking met andere studies op. We hadden ook stiekem een kleine wedstrijd om te zien wie de grootste van de klas zijn: de jongens of zijn het toch de meisjes?