Waarom Da Vinci

Waarom kiezen voor het Da Vinci Atheneum?

Bouwen aan een brede toekomst

 • Eigen talenten en interesses ontdekken en ontplooien
 • Een juiste, wel doordachte en onderbouwde studiekeuze maken
 • Leren buiten de klas en voorbij het handboek
 • Meerdaagse schoolreizen (bv. Kempen, Parijs, Rio de Janeiro)
 • Vakgerichte uitstappen
 • Klasdoorbrekende projecten
 • Werken rond waarden zoals respect, solidariteit en verdraagzaamheid
 • Stimuleren van actief burgerschap, creativiteit en ondernemerschap
 • Leerlingen hebben inspraak via leerlingenraad
 • Leerling geven mee vorm aan de school

Studiebegeleiding

 • Snelle detectie van sterktes en aandachtspunten bij de leerling
 • Leerstofgerichte remediĆ«ring op niveau en maat van de leerling
 • Begeleiden en eventueel bijsturen van studiemethode
 • Inhaallessen
 • Klassenbibliotheek
 • Open-Leer-Centrum
 • Avondstudie tot 17.00u. onder toezicht
 • Leren Leren is een module voor alle leerlingen
 • Huiswerkbegeleiding
 • Extra ondersteuning via het digitaal schoolplatform

Leerlingenbegeleiding

 • Klasleraar: elke klas heeft een afzonderlijke leerkracht bij wie de leerlingen terecht kunnen met hun vragen en problemen
 • Cel leerlingenbegeleiding: onze leerlingen ondersteunen op socio-emotioneel vlak en bij leerstoornissen (bv. dyslexie, studeermoeilijkheden, …)
 • Contactmogelijkheden via ouderavonden, leerlingensecretariaat, vertrouwensleer-krachten en CLB

Hoge laagdrempeligheid

 • Leerling en ouders voelen zich direct welkom
 • Iedereen kent iedereen
 • Elkaar respecteren zoals hij/zij is
 • Direct contact tussen leerkrachten, leerlingen, ouders en directie
 • Vaststellende en remediĆ«rende rapportering
 • Welbevinden hoog in het vaandel dragen
 • Alle school- en leerresultaten snel bereikbaar en bespreekbaar via digitaal platform, Smartschool

iPads en multimedia in de klas

 • iPads, digitale borden, draadloos netwerk worden gebruikt om een pedagogische meerwaarde aan de lessen te kunnen bieden
 • Via onze digitaal schoolplatform (Smartschool) worden (extra) oefeningen en lesmateriaal aangereikt. Ook ouders hebben toegang tot dit platform en kunnen de vordering en de punten van hun kind op de voet volgen en de school contacteren